مجموعه گردشگری و هتل دریایی ترنج اولین هتل دریایی خلیج فارس است که در سال ۱۳۸۸ طراحی آن توسط گروه مهندسین مشاور بنانگار شهر آغاز شد

ساخت انیمیشن توسط ما انجام شد