مجتمع سنگ برادران قاسمی فعالیت خودرا درزمینه فراوری سنگ خام وبازرگانی سنگ از سال ۱۳۸۳ با راه اندازی سنگبری درشهرک صنعتی محموداباد اصفهان شروع وبه تولید وفراوری سنگهای گرانیت تراورتن ومرمریت پرداخت.

این مجموعه با استفاده دستگاههای پیشرفته وبروزسنگبری وبکارگیری کارشناسان داخلی وخارجی مجرب وباسابقه درامرتولیدسنگ تبدیل به یکی ازتولیدکنندگان برترایران شده است