گوگل برای مدیریت کردن سرچ های دشوار به هوش مصنوعی رو می آورد

/
حتما تا به حال در مورد PageRank شنیده اید؛ این همان ابزاری …

روش صحیح هشتگ گذاری در شبکه های اجتماعی

/
روش صحیح هشتگ گذاری در شبکه های اجتماعی هشتگ در اینستاگ…